Ochrana osobních údajů

Správce Vašich osobních údajů:

S.O. Wood s.r.o.

Sídlo společnosti: Jílové u Držkova 73, 468 22 Jílové u Držkova

IČO: 62738488

DIČ: CZ62738488

Zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 8507

 

Kontaktní údaje:

E-mail: info@sowood.cz

Telefonní kontakt: +420 774 036 580

Provozovna: Roosweltova 21, 468 51 Smržovka

 

 • Chráníme data v přísném souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“). Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018.

 

 • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 • Osobními údaji jsou informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor.

 

 • Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: Jméno a příjmení, adresa, bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. V případě nákupu jako právnická osoba také identifikační číslo, daňové identifikační číslo. (dále společně jen jako ,,osobní údaje“)

 

 • Fotografie poskytnuté našimi zákazníky se souhlasem k použití pro reklamní účely je možné nechat odstranit po písemné žádosti v elektronické podobě na e-mail: info@sowood.cz . Či korespondenčně na adresu společnosti.

 

 • Osobní údaje nejsou poskytovány třením stranám. V případě zakoupení zboží od O. Wood s.r.o.  jsme oprávněni zpracovávat nebo uchovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi

zákazníkem a společností po dobu 2 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

 

 • V případě jednání mezi námi a potenciálním zákazníkem o nákupu zboží, které nebylo završeno uzavřením kupní smlouvy, jsme oprávněni uchovávat Vaše poskytnuté osobní údaje po dobu 1 měsíce od příslušného jednání.

 

 • Faktury námi vystavené jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i kupní smlouvy.

 

 • Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

 • Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

 • Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

 

 • Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu.

 

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů:         

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu: info@sowood.cz. Odvolání souhlasu je rovněž možné přímo z každého Vám zaslaného obchodního sdělení e-mailem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.